04_06bg
04_06bg

• Test Session – Kyosho V One SII

• Test Session – KO Propo EX-10 Helios

• Thrash Test – HPI Pro 4

• Thrash Test – Schumacher Mi2

• Thrash Test – Team Losi XXX BK2

• Thrash Test – Tamiya Twin Detonator

• Thrash Test – Yokomo YRX-12WE

Price: £4.25
 
Categorized in